İNTERMEZZO

Herşey geçiştir. Herşey geçicidir. Yaşamın melodileri ara nağmeleriyle birbirine bağlanır. Yaşam bazen bağlantılarda gizlidir.

Mittwoch, 6. April 2011

Köy DünyaBildiğimiz dünyamıza bir haller oldu son zamanlarda.

Ufaldı, küçük bir köye döndü neredeyse koca yerküre.

İnternet de, bu köyün meydanı haline geldi.

Her hangi bir ülkenin, herhangi bir köşesinde olmuş hemen hiçbir olay kalmadı ki, hemen ayni anda tüm başka ülkelerde bilinmesin.